V priestoroch Posádkového klubu v Trenčíne uskutočnilo prvé zasadnutie Rady a Predsedníctva KO JDS Trenčín. Krajská predsedníčka JDS Anna Prokešová popriala všetkým zúčastneným veľa zdravia a úspechov do nového roka, zhodnotila stav členskej základne za rok 2018 a spolu s predsedami okresných organizácií predstavila plán práce na nachádzajúce obdobie. „Začiatok nového kalendárneho roka je pre nás určitou výzvou plnou očakávaní. KO JDS Trenčín združuje až 12 600 dôchodcov, ktorí sú aktívni a majú chuť pracovať. Na prvom zasadnutí v roku 2019 sme si prebrali plán ďalších schôdzí i prípravu podujatí, ktoré sú v našej réžii. Medzi ne patrí napríklad Senior expo, Zlaté ruky alebo Ples seniorov,“ povedala A. Prokešová. Seniorov prišiel na úvodné zasadnutie pozdraviť aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý vyzdvihol spoluprácu medzi krajom a JDS. „S Krajskou organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska Trenčín spolupracujeme už niekoľko rokov na naozaj vysokej úrovni. Verím, že aj počas roku 2019 budeme v tomto trende pokračovať. Teším sa, že i tí skôr narodení majú v našom kraji dostatok energie a entuziazmu,“ povedal trenčiansky župan. Spoluprácu jednotlivých zložiek KO JDS Trenčín s TSK ocenila aj Anna Prokešová. „Veľmi si vážim pomoc Trenčianskeho samosprávneho kraja počas rokov našej spolupráce. Nejde iba o pomoc finančnú, ale aj o tú morálnu. V ústrety nám vychádzajú okrem vedenia TSK aj zamestnanci Úradu a za to im veľmi pekne ďakujem.“ (iH)