Transplantácia srdca predstavuje štandardnú liečebnú metódu inak neriešiteľného chronického zlyhávania srdca. Počet pacientov, ktorí by takúto liečbu potrebovali, sa neustále zvyšuje. Ide o celosvetový trend. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb počas pandémie COVID-19 zrealizoval ďalšie dve úspešné transplantácie srdca. 12. októbra - išlo o 40-ročného príjemcu z Nitry. Na čakacej listine bol od septembra 2016. 15. októbra - išlo o 62-ročného príjemcu z Nových Zámkov. Na čakacej listine bol od júla 2019. V súčasnosti už má NÚSCH za sebou 369 úspešných transplantácií srdca (353 dospelých pacientov a 16 detí). Ku koncu októbra je na čakacej listine na transplantáciu 49 pacientov. (iH)