Tradičný predajca Potravinovej banke Slovenska venoval takmer 12 000 kilogramov potravín, ktoré pomôžu tisíckam rodín žijúcich v najmenej rozvinutých okresoch. „Pre COOP Jednotu je pomáhať ľuďom v núdzi úplne prirodzené, veď práve myšlienka vzájomnej pomoci stála za zrodom spotrebného družstevníctva. Tešíme sa, že popri nastavenej spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a popri dlhodobej regionálnej pomoci zastrešenej našimi spotrebnými družstvami, môžeme prispieť aj mimoriadnym darom takmer 12 000 kg potravín. Výber potravín sme odkonzultovali so samotnou potravinou bankou, aby sme poskytili produkty, ktoré potrebujú najviac. Patrí medzi ne múka, ryža, cestoviny, strukoviny, olej, mix rôznych konzerv a cukrovinky,“ uviedol generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko Ján Bilinský. Darované potraviny tvoria produkty privátnej značky COOP Jednoty a brandové výrobky od slovenských dodávateľov. Obchodný systém COOP Jednota spolupracuje s Potravinovou bankou Slovenska od roku 2015. Prostredníctvom logistického centra COOP VOZ a.s. pôsobiaceho v Trnave, daruje potravinovej banke v pravidelných týždenných intervaloch najmä chladené výrobky. „Sme veľmi vďační, že dnešným stretnutím rozširujeme našu vzájomnú spoluprácu s COOP Jednotou. Vnímame to aj ako príležitosť odprezentovať našu činnosť a pomôcť ešte väčšiemu počtu ľudí nachádzajúcich sa v zložitej životnej situácii. Z darovaného množstva potravín dokážeme v spolupráci s charitatívnymi organizáciami, krízovými centrami, mestami a obcami nasýtiť približne 53 000 ľudí,“ povedal riaditeľ Potravinovej banky Slovenska Marko Urdzík. Potravinová pomoc sa dostane napríklad k seniorom, jednorodičovským domácnostiam, sociálne slabším rodinám či ľuďom bez domova. (iH)