Okrem rôznych prianí a zamyslení sa sociálni demokrati rozhodli urobiť odpočet toho, čo v oblasti rodinnej politiky presadili. Ich poslanec parlamentu Erik Tomáš to zhrnul nasledovne:

 

- zaviedli sme príspevok pri narodení 1., 2. a 3. dieťaťa
- zvýšili sme materskú dávku až na úroveň čistej mzdy
- zvýšime rodičovský príspevok na 370 eur v prípade pracujúcich a na 270 eur v prípade nepracujúcich rodičov
- pripravujeme otcovskú dovolenku v trvaní 10 pracovných dní po narodení dieťaťa
- v parlamente je už príspevok vo výške 100 eur na školské potreby pre prvákov základných škôl
- zaviedli sme vlaky zadarmo pre deti, žiakov a študentov
- schválili sme obedy zadarmo pre deti posledného ročníka materských škôl a žiakov základných škôl
- zaviedli sme príspevok na školy v prírode a lyžiarske kurzy
- zakotvili sme ochranu rodiny v Ústave SR...

 

Svetový deň rodiny sa dá osláviť rôzne. Symbolickým prípitkom alebo aj hmatateľným zhrnutím dlhoročnej práce v prospech slovenských rodín...