Konkrétne ide o porušenie povinností pri správe cudzieho majetku a pri efektívnom narábaní s verejnými financiami. Slovenská republika týmto krokom stratila možnosť získať pod kontrolu dôležitý podnik vlastniaci kritickú energetickú infraštruktúru. Výšku „odstupného“ v sume 35 miliónov eur za vzdanie sa predkupného práva, a tým umožnenie nadobudnúť 49 % akcií VSE Holding, a.s. zahraničnému investorovi dohodlo a schválilo ministerstvo pod vedením Richarda Sulíka bez posúdenia primeranosti výšky „odstupného“ nezávislým finančným poradcom a bez súhlasu Vlády SR. Ministerstvo hospodárstva SR sa zároveň rozhodlo bez potrebných štúdií kúpiť 100 % podiel v elektrárni Malženice, v ktorej väčšinu už nepriamo vlastní. Inštitút stredoeurópskych štúdii IstroAnalytica je nezávislou mimovládnou organizáciou (občianskym združením), ktorej cieľom je zvyšovať kvalitu verejných politík, verejnej diskusie a v neposlednom rade aj kvalitu politických rozhodnutí na základe používania overených údajov, dát a faktov, ako aj zvyšovať životnú úroveň a zlepšovať kvalitu života obyvateľov SR zefektívňovaním verejných politík na všetkých úrovniach. (iH)