Často podsúvaná mediálna pravda a virtuálna realita nám, tvorom pohodlným, ba až lenivým, uľahčuje život na úrovni holého prežívania. Nemusíme sa namáhať - všetko dianie okolo nás mediálne sprostredkované akoby sme aktívne prežívali vo svojich životoch. My pritom len pasívne absorbujeme podstrčenú realitu premiešanú s účelovou propagandou a reálne iba zaobstarávame prostriedky pre materiálny konzum.

 

Na sociálnu realitu v blízkom okolí, v meste, v regióne, v krajine, v EÚ, na jej stav a vývoj nemáme priestor, čas, ani partnerov pre komunikáciu. Podľa môjho názoru by médiá mali reflektovať realitu, ale v dnešnej rýchlej dobe sa veľmi často využíva neschopnosť časti populácie kriticky a analyticky myslieť a ponúkajú sa už účelovo vykonštruované názory, ktoré si značná časť ľudskej komunity s vďakou osvojí a ďalej šíri ako jedinú správnu alternatívu. Kto sa odváži povedať, že práve takéto postupy mienkotvorného mainstreamu sú konšpiratívne? 

 

Názorové formovanie mladej nastupujúcej generácie je najintenzívnejšie od youtuberov, ktorých je dnes neúrekom a podľa gusta a vrodenej inteligencie si mladí vyberajú buď exhibicionistov, moralistov, alebo voľnomyšlienkárov. Neskôr sa zavesia na sociálne siete a mediálne superstar a printové či elektronické médiá konzumuje skôr stredná a staršia generácia. Mobilizáciou elektorátu - prvovoličov si jednotliví marketingoví mágovia zabezpečia uznanie a prosperitu svojich donorov/tútorov a voči tejto schéme budeme čoraz bezmocnejší, keďže o 10 rokov uvidieť na verejnosti mladých ľudí a strednú generáciu čítať noviny bude nemožné.

 

Bolo by zaujímavé skúsiť zorganizovať besedu študentov žurnalistiky s už praktizujúcimi a všeobecne známymi žurnalistami so živým prenosom, aby sa zistilo, ktorým smerom sa bude uberať žurnalistika o 5-10 rokov. Na základe tohto poznania je potrebné - pod garanciou štátu a skutočných ľudsko-právnych inštitúcií - zmeniť celý koncept výchovy a vzdelávania vo sfére fundovaného narábania s myšlienkovým procesom, ktorý sa odohráva na úrovni nášho vedomia a podvedomia. Spoločensky veľmi prospešné sú médiá, ktoré odhaľujú kauzy, strážia čistotu verejného priestoru a manifestujú kreativitu a múdrosť.