Ten v plnom rozsahu nahradil vtedajší Sekretariát splnomocnenca vlády SR pre otázky utečencov, ktorý vykonával svoju činnosť už od roku 1991. Počas svojho pôsobenia migračný úrad realizoval okrem svojej štandardnej činnosti viacero úspešných projektov s medzinárodným dosahom. Spomenúť možno pomoc utečencom v dôsledku občianskej vojny v bývalej Juhoslávii, presídlenie ukrajinských občanov slovenského pôvodu postihnutých černobyľskou tragédiou, či z nedávnej minulosti projekt pomoci Rakúsku  počas  tzv. migračnej krízy v rokoch 2015-2016. Aktivít, na ktorých  sa zamestnanci  migračného úradu podieľajú doma aj v zahraničí, je ale ešte oveľa viac. Ide o prácu, ktorá si vyžaduje odbornosť, neustále vzdelávanie, ale aj ľudskosť a zároveň oddanosť pre rešpektovanie práva. Výsledky potom hovoria samé za seba – stabilný azylový systém v súlade s medzinárodnými štandardami. Migrácia je objektívne súčasťou nášho každodenného života. Aj bez nášho pričinenia jej význam sústavne rastie, a ak s ňou budeme cieľavedome pracovať, môže spoločnosti prinášať prospech. V prípade, že ju budeme podceňovať alebo ignorovať, môže spôsobiť problémy  v politickom, hospodárskom, ako i spoločenskom živote našej krajiny. Utečenci, ktorým sa venuje migračný úrad, tvoria len jednu skupinu migrujúcich osôb, ktorá  mnohokrát býva nesprávne interpretovaná. Viac ako 25 rokov tu ale pôsobí  úrad, ktorý tejto problematike rozumie. Jeho zamestnanci si budú aj naďalej plniť svoje povinnosti pri ochrane tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú, zohľadňujúc záujmy občanov Slovenskej republiky a zároveň rešpektujúc medzinárodné záväzky. (iH)