Aj so schvaľovaním v parlamente sa mohlo zdať, že už sa rozhodne v októbri, ale preložením tejto legislatívnej zmeny na koncoročnú parlamentnú schôdzu sa získal čas pre všetkých, ktorí chcú podporiť takéto dôležité opatrenie pre všetkých nás. Dotkne sa najmä ľudí, ktorí sú dnes v produktívnom veku, ale všetci raz budeme dôchodcovia, a preto by sme pri takomto rozhodovaní mali myslieť aj na seba, svojich blízkych, a nezabúdať, že nikto pre spoločnosť nie je na príťaž. Ani dôchodcovia, ktorým zaslúžene patrí dôchodok, a čím dlhší čas si ho budú môcť užiť, to by nás malo napĺňať hrdosťou z nášho prosociálneho a solidárneho postoja.

 

Nazrime v tejto poslednej časti k našim bezprostredným susedom, aby sme sa inšpirovali, či už pozitívne alebo negatívne, prístupom k stanoveniu veku odchodu do dôchodku. Práve tento rok priniesol Českej republike nový zákon o dôchodkovom poistení. Nahradil svojho predchodcu z roku 1995. Táto legislatívna zmena zamedzila automatickému zvyšovaniu veku, kedy človeku vzniká nárok na dôchodok. Zároveň ale priniesla aj postupnosť krokov k tomu, aby muži i ženy odchádzali v rovnakom veku na penziu. A tak už všetkých Čechov, narodených po roku 1971, bude čakať hranica 65 rokov. Naši západní susedia si ale nechali pootvorené zadné vrátka, na základe čoho vláda bude môcť reagovať na ekonomické, populačné i demografické zmeny, čo by viedlo k domácej úlohe pre Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR – zmeniť nastavenie veku odchodu do dôchodku.

 

Maďari majú platnú legislatívu už osem rokov, ktorá im zvyšuje dôchodcovský vek zo 62 na 65, a to od roku 2014. Toto prechodné obdobie uplynie o 3 roky, až kým sa nedostane k stropu šesťdesiatpäťky. Tá je nemenná a nedovoľuje zvýhodniť matku, otca, pestúna ani opatrovateľa detí. Aj rakúski muži odchádzajú do dôchodku v 65, ale ženy už v 60ke. To však bude platiť už len posledné desaťročie. Do roku 2033 by mala prebehnúť nivelizácia tak, aby odchádzali v rovnakom veku.

 

Ako dopadne slovenská legislatíva, netuším, a ostáva len dúfať, že sa poslanci zhodnú na takom riešení, ktoré našim seniorom zabezpečí prijateľný strop...