Napríklad v tom, či platia dane radšej doma, ale skôr migrujú do zahraničia – do daňovo-zvýhodnených teritórií, nazývaných daňové raje (off shore). Slovensko má v danom smere čo naprávať, lebo aktuálne v roku 2021 funguje v daňových rajoch cez 5 tisíc firiem, pritom ročné daňové úniky v krajine sa pri čiernej ekonomike cez 15% HDP pohybujú dlhodobo v nežiaducom rozsahu (odhady expertov konvergujú stále k sume 3 miliárd (z toho len na DPH vyčíslila EÚ v SR za rok 2020 daňové úniky takmer 2 miliardy euro) ročne. Oplatí sa daňová obrana?

Daňová obrana – tabu téma

     Daňová obrana a ochrana – je v SR dlhodobá TABU téma, čo je nesprávny systémovo-procesný pohľad a kontraproduktívny postoj. O verejných financiách je nutné nielen konať vždy transparentne (bez daňovej ilúzie), ale aj maximálne otvorene verejne diskutovať, lebo ide o peniaze nás všetkých. A dane sú ich jadrom.

     Pri daňovej obrane je nutná AKTÍVNA obrana, ak má byť úspešná. Potvrdzuje to aj daňový judikát (zdroj: kmpg.cz, 8.8.2018 – článok „Při šetření daňových podvodu se vyplatí aktívní obrana“) z roku 2018 z Českej republiky (Rozsudok Najvyššieho správneho súdu – sp.zn Afs 194/2017),

     O daňovej obrane a ochrane daňových subjektov žiadny štát nemal, nemá a nikdy nebude mať záujem písať poradenské knihy. Ani na Slovensku takýto titul za posledných 30 rokov ešte nevznikol. Bol potrebný najmä preto, aby sa daňový proces skvalitnil a objektivizoval a aby sa občan i podnikateľ naučil čeliť bez stresu akejkoľvek daňovej komunikácii, obrane i ochrane. Hoci Česko (v odbornej literatúre častý vzor pre našu krajinu) takúto knihu ešte nemá, Slovensko ňou už dva roky disponuje.

Jediná kniha svojho druhu v EÚ

     Predmetný titul, ktorý nemá podľa našich informácií žiadna iná krajina v EÚ, ponúka desiatky príkladov a je tak praktickou pomôckou pre podnikateľov, účtovníkov, ekonómov, právnikov (advokátov) i poradcov. Cieľom knihy „Daňová obrana – príklady ochrany“ (viac o tom TU - https://www.martinus.sk/?uItem=668937) – je uľahčiť zdaňovanie v praxi a pomoc. Súčasne predstaviť niekoľko užitočných, osvedčených, odskúšaných a osvedčených rád k fungujúcej daňovej ochrane a účinnej daňovej obrane. Ambíciou tohto diela je vytvoriť a ponúknuť dva v jednom. A priori učebnú pomôcku nielen pre daňové subjekty z praxe. Ale a posteriori – aj určitú inšpiráciu a podklad pre teóriu. Pre nutnú názorovú komparáciu teoretikov (vedcov, akademikov i študentov) a potreby praxe trhu v záujme efektívnejšieho zdaňovania v SR.

Dane a biznis

     Štatistiky tvrdia, že k 1.1. 2020 sme mali na Slovensku viac ako 600 tisíc podnikateľských subjektov, z toho cez 350 tisíc fyzických osôb. Naviac nezabúdajme, že aj z dôvodu nespokojnosti so slovenskou daňovou politikou doma (hoci riadne dane nie sú až také vysoké, výhrady sú k daňovým únikom, ktoré desaťročia nedokázal štát skrotiť radikálne. Nespokojnosť je aj so skrytými daňami – t. j. s odvodmi do fondov SP, ZP a FZ, ale i s častou daňovou ilúziou štátu a neschopnosťou štátu smerovať dane len do zmysluplných projektov rozvoja, nie však do bezbrehej spotreby), emigrovalo zbytočne priveľa daňových subjektov do zahraničných daňových rajov.

Deficit špecializovanej justície

     Hodnota je viac ako cena, čo platí aj v daniach. Štát najviac sklame a dráždi daňový subjekt vtedy, ak dane zle projektuje a následne, ak ich zle investuje. Vyjadruje tak neúctu k mozoľom daňových subjektov, ktoré tie dane platia. Daňová ochrana v krajine sa vyvíja pomaly aj preto, lebo krajina nemá doteraz špecializované daňové súdy i postráda ochrancu daňových práv v roli rešpektovanej autority uznávaného arbitra, ktorým by mohol byť daňový ombudsman. Podnikáte alebo chcete začať podnikať, ale bojíte sa daní? Trápi Vás strach z daňového úradu alebo stres z daňovej kontroly? Chcete byť skúseným partnerom a rovnocenným súperom správcovi dane pri akejkoľvek daňovej komunikácii? Ak je Vaša odpoveď na predmetné otázky ÁNO, tak spomenutá kniha je pre Vás príležitosťou na uľahčenie života.