„Stonožkárom“, ako sa členovia a podporovatelia združenia nazývajú, sa odvtedy podarilo finančne pomôcť jednotlivým oddeleniam nemocnice sumou 82 099,36 eur a 3156 USD. Dnes si od združenia prevzalo darovacie listy sedem oddelení (fyziatria, balneológia a rehabilitácia; vnútorné lekárstvo; chirurgia; dermatovenerológia; neonatológia; úrazová chirurgia a anestéziológia a intenzívna medicína), ktoré získali nové vybavenie a prístroje v hodnote takmer 15-tisíc eur. „Podarilo sa nám zrekonštruovať sociálne zariadenie pre pacientov na kožnom oddelení a nakúpiť viac ako 130 položiek rôzneho prístrojového i materiálneho vybavenia,“ priblížil generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek. Vyzdvihol najmä novú odsávačku na jednotke intenzívnej starostlivosti oddelenia chirurgie a moderný prístroj na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny na vysokoúčinné podávanie liekov aerosólom. „Stonožkári“ získavajú finančné prostriedky predajom deťmi maľovaných vianočných pohľadníc, tiež z podielových daní, zbierok a iných akcií. Pre „Stonožku“ maľujú  deti vo veku od piatich až do 15 rokov. „Týmto talentovaným deťom, ktoré nakreslili už tisíce vianočných obrázkov pod vedením učiteliek Lajčiakovej, Bohuníckej a Hrivíkovej zo ZŠ Jarná a ZUŠ F. Špániho v Žiline, patrí veľký obdiv a poďakovanie,“ uviedla predsedníčka Občianskeho združenia „Priatelia Stonožky“ Daniela Popluhárová. Predaj vianočných pohľadníc podporil v minulom roku aj Štátny komorný orchester Žilina. Vďaka riaditeľovi orchestra Vladimírovi Šalagovi boli pohľadnice k dispozícii počas všetkých vianočných koncertov. „Veľké ďakujem patrí všetkým, vďaka ktorým môžeme pomáhať nemocnici, obzvlášť spoločnosti PSL, a. s. Považská Bystrica a jej  riaditeľovi Achimovi Stuhlmannovi, za ich  každoročné  podielové dane poukázané nášmu združeniu,“ doplnila D. Popluhárová. „Každá takáto pomoc je pre nás vítaná, robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme znížili modernizačný dlh, ktorý nemocnica tlačí pred sebou. Nedokážeme však finančne pokryť všetky rekonštrukcie a nákupy hneď, preto sme vďační našim partnerom, ktorí nám pomáhajú posúvať sa rýchlejšie vpred,“ uzavrel I. Stalmašek. (iH)