Túto povinnosť si bude musieť splniť 280 000 daňovníkov, ktorým zostáva už len týždeň a pol. Už 30. júna im totiž uplynie trojmesačný odklad na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu. Finančná správa prijala za zdaňovacie obdobie roku 2020 na dani z príjmov doteraz takmer milión daňových priznaní. Ďalších 280 tisíc očakáva do konca júna. Oznámenie o predĺžení lehoty podalo 303 296 daňových subjektov vrátane tých, ktorí mali možnosť oznámiť predĺženie lehoty emailom. Daňové priznanie je treba nielen podať, ale daň je potrebné do konca júna aj zaplatiť. Daňovníci si musia splniť svoje povinnosti v zákonom stanovenom termíne, iná možnosť na predĺženie lehoty na podanie DP už nie je. Podať DP do konca septembra môžu len daňovníci, ktorí majú príjmy zo zahraničia. Tí si mohli lehotu predĺžiť o šesť mesiacov. Ak daňovníkovi, ktorí si odložil podanie DP do 30. júna vznikne preplatok na dani, finančná správa mu ho vráti najneskôr do 9. augusta. Tí, ktorí si odložili podanie DP, môžu poukázať aj podiel zaplatenej dane v predĺženom termíne. Správca dane musí peniaze vybraným prijímateľom presunúť do troch mesiacov. Ak daňovník nemôže uhradiť daň v zákonom stanovenom termíne, môže požiadať o odklad platenia dane alebo splátkový kalendár. (iH)