Avšak neskôr sa stala disidentkou, kritizovala Komunistickú stranu Číny a plán tzv. Veľkého skoku vpred, čo jej vynieslo väzenie, kde bola bitá, mučená a odsúdená na 20 rokov. Vo väzení napísala kritiku politiky Mao Ce-Tunga, pričom ako atrament použila vlastnú krv. Nakoniec bola odsúdená na trest smrti zastrelením. Jej matke poslali účet 5 centov za náboj.