Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o práci školských odborových zväzov a vzbudiť záujem zamestnancov školstva o odborárske aktivity na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Kampaň zároveň slúži ako prostriedok na posilnenie komunity odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania naprieč celou Európou, ktorí budú prostredníctvom svojich odborových zväzov čoraz viac prispievať ku skvalitňovaniu vzdelávacích systémov v jednotlivých krajinách. Dôležitým posolstvom kampane je snaha o zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov a s tým súvisiace zlepšenie výsledkov vzdelávacieho procesu, ktorý umožní mladým ľuďom presadiť sa v čoraz viac globalizovanom svete. „Kampaň je výsledkom projektu „Prišiel náš čas! Učitelia prispievajú k obnove odborového hnutia“, a rozbieha sa v kontexte globálnej pandémie, ktorá ovplyvnila všetky úrovne spoločnosti. Sektor vzdelávania nie je výnimkou: pandémia COVID-19 zasiahla veľké množstvo učiteľov a ostatných pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov, ako aj žiakov a študentov. Školstvo by však nemalo zaplatiť za škody napáchané pandémiou. Škrty v rozpočtoch, presadzovanie trhového mechanizmu vo vzdelávacej politike či útoky na úlohu a postavenie učiteľov a ich odborov sa nesmú stať bežnou realitou ovplyvňujúcou pracovný život zamestnancov školstva. Individualizmus a podkopávanie myšlienok solidarity by nemali narušiť dôveru v schopnosť kolektívnej sily ochraňovať spoločné práva,“ reagujú školskí odborári. „Odborový zväz nie je len prostriedkom na presadzovanie práv jednotlivcov a kolektívu, je tiež nástrojom na zlepšenie postavenia učiteľov a ostatných zamestnancov školstva v spoločnosti. Odbory majú silu brániť spravodlivosť a sú schopné napredovať len vtedy, keď cítia podporu členskej základne. Spolu môžeme dosiahnuť zmenu. Spoločne môžeme mať hlas, bojovať za svoje práva a formovať vzdelávanie. SPOLU SME ODBORY.“ (iH)