Slovensko na ňom zastupoval premiér Eduard Heger. Nechal sa počuť, že našou prioritou je podpora malých a stredných podnikov. No, vieme, ako to dopadlo v súvislosti s pandémiou. Napríklad za minulý rok na Slovensku skončilo šestnásť tisíc gastroprevádzok a pribudlo ďalších 35 tisíc nezamestnaných s tým spojených, rovnako zaniklo 11 tisíc živnostníkov. Nekonečné obmedzenia a zákazy či nedostatočná pomoc od štátu. To všetko sa spolupodpísalo pod smutné osudy slovenských podnikov, živnostníkov, ale aj tisícov zamestnancov, ktorí stratili svoje zamestnanie.

Vráťme sa ale na Sociálny summit, na ktorom sa európski sociálni partneri, predstavitelia európskych štátov i zástupcovia EÚ zhodli, že cieľom európskeho piliera sociálnych práv je:

  • Vytvoriť viac a lepších pracovných miest
  • Podporovať kvalifikáciu a rovnosť
  • Zlepšiť sociálnu ochranu a začlenenie

Nuž a teraz si premeňme tieto tri body na slovenské pomery. Ako sa druhá Matovičova vláda pod vedením E. Hegera vysporiada s týmito výzvami? Namiesto vytvárania nových pracovných miest pribúdajú tisíce nezamestnaných. A zamestnanci nemajú ani lepšie pracovné miesta, pretože im odoberajú odborárske práva a obmedzujú Zákonník práce. Vraj budú podporovať kvalifikáciu? Slovensko je bohužiaľ na chvoste v tom, že naše deti a študenti strávili bez školy doma najviac zo všetkých okolitých štátov, a namiesto kvalitného vzdelávania sú nútené len sedieť pri počítačoch. A zlepšenie sociálnej ochrany? Zrušili vianočné dôchodky, vyhodia zo zákona zastropovanie veku odchodu do dôchodku, zavedú odvody na trináste a štrnáste platy, znížia minimálnu mzdu... Zdá sa vám to ako dostatočná ochrana pracujúcich?

Snaha Európskej únie týmto sociálnym summitom je nesporne pozitívna. Avšak v podaní slovenskej vlády a la Eduard Heger to ostane iba na papieri. Žiaľ, to bude v neprospech Sloveniek a Slovákov...