Prácu v ňom nájdu zdravotne aj inak znevýhodnení občania. Momentálne poskytuje služby v oblasti kosenia verejných priestranstiev, ale aj záhrad rodinných domov či pozemkov rekreačných chát, drobné technické práce, ako aj služby v oblasti cestovného ruchu. Činnosť sociálneho podniku budeme v priebehu nasledujúcich týždňov ešte rozširovať. V prípade záujmu o služby obecného sociálneho podniku Bátovské služby, s.r.o. je potrebné kontaktovať t.č. 0918 385 494, prípadne sa informovať na obecnom úrade. V rámci sociálneho podniku plánujeme prevádzkovať aj obecnú reštauráciu. Tu však zatiaľ čakáme na spustenie investičnej pomoci z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, ktorá bola kvôli aktuálnemu stavu s COVID-19 pozastavená. Využívaním služieb sociálneho podniku podporujeme lokálnu ekonomiku a sociálne slabších.