Vedenie OZ KOVO - predseda E.Machyna a podpredsedníčka a hlavná kolektívna vyjednávačka zväzu, M.Benedeková, spolu s predsedami základných organizácií - zástupcami zamestnancov z regionálnych prepravných spoločností- R. Molárom zo SAD Lučenec, M. Ďurišom z ARRIVA Nitra a P. Goláňom zo SAD Trenčín - pred médiami v Žiline vyjadrili verejný apel na vedenie vyšších územných celkov, aby ako vyhlasovatelia verejných súťaží vo verejnej autobusovej doprave zohľadňovali aj sociálne aspekty zamestnancov a pri zmene poskytovateľa dopravných služieb rešpektovali ich mzdové a sociálne nároky, zakotvené v kolektívnej zmluve. Zníži sa tak vznikajúci mzdový a sociálny dumping a aj odliv zamestnancov z tohto segmentu. (iH)