Ide o postavu slovanskej mytológie, ktorá predstavuje obdobie zimy – jazdí na saniach a prináša zimné počasie. Pôvodne išlo o kruté pohanské božstvo. Ded Moroz vládol ľadovému chladu a prinášal snehové búrky (na ilustrácii Ded Moroz z roku 1885).

 

V ČSR sa počiatkom 50. rokov objavili podobné snahy ako v ZSSR – teda nahradiť Ježiška Dedom Mrázom. Legendárnym sa stal vianočný prejav Antonína Zápotockého z roku 1952:

 

"Malý Ježíšek, ležící ve chlévě na slámě vedle volka a oslíka, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva. Když se mohl ve chlévě narodit a bydlet Ježíšek, proč byste tam nemohli bydlet vy, proč by se tam nemohly rodit vaše děti? Tak mluvili k chudým a pracujícím bohatí a mocní. Proto také v době kapitalistického panství, kdy bohatí vládli a chudí se dřeli, pracující namnoze ve chlévech bydleli, a jejich děti se tam rodily. Doby se ale změnily. Děti pracujících se již nerodí ve chlévech. Nastaly mnohé převraty. I Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu. Nazí a otrhaní nechodí již dnes ani naši pracující a jejich děti."