Akcie venovanej predstaviteľom štátnej správy, podnikateľov, predstaviteľom univerzít, diplomatom, ekonómom a ďalším odborníkom sa zúčastnilo približne 50 hostí. Podujatie otvoril generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce ministerstva Dušan Matulay. V súvislosti s brexitovým procesom uviedol, že existuje stále veľa otvorených otázok o podobe budúcich vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Zároveň podčiarkol skutočnosť, že Británia bola v predchádzajúcom roku piatym resp. šiestym najvýznamnejším exportným trhom SR s vysokým obchodným prebytkom na našej strane, preto nás budúca podoba vzťahov po 29. marci 2019 mimoriadne zaujíma. Hlavným rečníkom v úvodnej časti podujatia bol zástupca pracovnej skupiny pre brexit MZV Holandska Rogier van Tooren, ktorý predstavil národný mechanizmus nastavený na rôzne scenáre brexitu a priamu pomoc podnikateľom na zmiernenie negatívnych dopadov. Holandský model ocenili viacerí účastníci ako mimoriadne inšpiratívny pre Slovensko a podporili užšiu spoluprácu s partnermi pri preberaní know-how a skúseností. Druhá časť bola venovaná prezentácii možných scenárov brexitu s dôrazom na ekonomické dôsledky, ktorým môžu čeliť rôzni slovenskí aktéri. V následnej moderovanej diskusii si predstavitelia podnikateľov a štátnej správy vymenili poznatky o prípravách na situáciu po vystúpení Británie z EÚ. V diskusii zameranej na možné scenáre účastníci zhodne konštatovali, že ďalšie kroky budú závisieť najmä od rozhodnutia britského parlamentu. Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku vypracuje zo seminára analytický dokument o ekonomických dopadoch brexitu na SR, v ktorom zhrnie najzaujímavejšie príspevky, závery diskusií ako aj odporúčania pre nasledujúce obdobie. (iH)