Bude v Žiline dňa 25. apríla 2019 v čase od 9.00 do 16.00. Cieľom podujatia je poskytnúť poradenstvo poistencom a poberateľom dôchodkových dávok, ktorí pracujú alebo pracovali v Českej republike a na Slovensku, teda získali obdobia poistenia podľa právnych predpisov Českej republiky a Slovenskej republiky. Ak máte otázky k českému alebo slovenskému dôchodkovému poisteniu, napr. k získaným nárokom alebo k očakávanej výške českého dôchodku, resp. starobnému pripoisteniu v Českej republike, odborníci pre oblasť dôchodkového poistenia vám budú k dispozícii a pomôžu vám pri riešení vašich záležitostí. Aby ste sa záujemcovia vyhli čakaniu, dá sa dohodnúť si čas stretnutia na telefónnom čísle +421 0906 175 130 alebo emailom: [email protected]. Tento poradenský deň je bezplatný a prednosť budú mať vopred objednaní poistenci. Bezplatné poradenstvo však odborníci poskytnú všetkým záujemcom. Účastníci poradenského dňa by si mali so sebou priniesť okrem osobných dokladov tiež podklady týkajúce sa ich dôchodkového poistenia. V prípade že ide o pozostalostnú dávku, je potrebné uviesť aj údaje o zomretom poistencovi. (iH)