V súčasnosti otestujú virológovia v rámci maximálnej dennej kapacity 368 vzoriek. Toto číslo sa však už v najbližších dňoch zdvojnásobí vďaka špecializovanému prístroju, ktorý SAV-ke daruje Nadácia Slovenskej sporiteľne. Vedci tak budú môcť efektívne otestovať niekoľko desiatok tisíc vzoriek v kratšom čase pri zapojení menšieho počtu pracovníkov. „Zrýchlenie a zefektívnenie testovania pomocou spomínaného špecializovaného prístroja spočíva v tom, že väčšiu časť procesu RNA extrakcie z klinických vzoriek prevezme stroj. Vďaka tomu prebehne proces rýchlejšie, bez rizika chýb a absolútne štandardizovane. Zároveň tým budú odbremenení naši pracovníci, ktorí počas behu prístroja už môžu pripravovať ďalšie vzorky alebo následné kroky celého procesu. Vo výsledku sa teda zvýši nielen rýchlosť procesu RNA extrakcie, ale aj naša celková testovacia kapacita,“ vysvetľuje Boris Klempa, vedúci Oddelenia ekológie vírusov BMC SAV. Procedúra testovania vzoriek sa uskutočňuje v dvoch fázach, pričom prvá z nich – izolácia vírusovej RNA zo vzorky výteru z nosohltana sa realizuje manuálne a druhá fáza – reverzná transkripcia RNA na DNA s následnou PCR reakciou sa už odohráva v špecializovanom prístroji. Práve manuálne spracovanie vzoriek a izolácia vírusovej RNA sú časovo veľmi náročné a predstavujú limitáciu pre navýšenie počtu testovaných vzoriek. Ako súčasť daru boli k prístroju zakúpené aj potrebné reagencie na izoláciu vírusovej RNA, ktoré sú v súčasnosti tiež nedostatkovým tovarom. „Slovensko na zodpovedný reštart života ľudí a ekonomiky potrebuje v najbližších mesiacoch veľa testovať. Verím, že vďaka novému špeciálnemu prístroju, ktorý v týchto dňoch začína používať Slovenská akadémia vied, sa to úspešne podarí. Za Nadáciu Slovenskej sporiteľne a banku sme hrdí, že môžeme byť súčasťou tohto projektu a že z milióna eur, ktorý sme vyčlenili na pomoc v boji s pandémiou koronavírusu, išlo 500-tisíc eur na nákup prístroja a izolačných setov pre potreby testovania SAV. V Slovenskej sporiteľni aj v našej nadácii veríme, že tak sa má správať dôveryhodná a zodpovedná firma, ktorá je tu pre svojich klientov, zamestnancov aj pre spoločnosť. Lebo len spolu máme na to, aby sme sa dokázali postaviť a začať znova žiť,“ povedal člen správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne a zároveň generálny riaditeľ banky Peter Krutil. Napriek tomu, že v súčasnosti je epidemiologická situácia na Slovensku priaznivá, testovanie ako prostriedok kontroly nad infekciou bude treba vykonávať dlhodobo. Aj po skončení súčasnej epidemickej situácie bude prístroj efektívne využívaný v rámci virologického výskumu, ktorého cieľom bude zvyšovanie našej pripravenosti na nové infekcie spôsobené vynárajúcimi sa vírusmi. (iH)