Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery podľa Štatistického úradu medzimesačne klesol o 1,4 bodu na hodnotu -20,2. Indikátor sa tak už piaty mesiac za sebou drží v blízkosti svojho dlhodobého priemeru. Respondenti boli v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejší len v očakávaniach úspor. Pesimistickejší boli najmä v očakávaniach finančnej situácie domácností a celkovej hospodárskej situácie, v očakávaniach vývoja nezamestnanosti boli pesimistickejší len nepatrne. V porovnaní so situáciou pred rokom, po hlbokom prepade indikátora v dôsledku zavedenia protiepidemických opatrení, boli respondenti výrazne optimistickejší (o 10,8 bodu) a aktuálny výsledok sa navrátil nepatrne pod úroveň dlhodobého priemeru (o 0,7 bodu). (iH)