„SOPK a Klub 500 zásadne nesúhlasia s návrhom testovacej stratégie a žiadajú o jej stiahnutie. SOPK a Klub 500 žiadajú o zachovanie súčasného systému testovania s predĺžením lehôt testov zamestnancov podľa zón, v ktorej sa jednotlivé prevádzky nachádzajú (čierna – 1x týždenne, bordová 1x 2 týždne, atď.). Zástupcovia SOPK a Klubu 500 sú pripravení diskutovať o zavedení samotestovania ako ďalšej doplnkovej možnosti pre voľbu zo strany zamestnávateľov za podmienky súčasného zavedenia programu preventívnej starostlivosti o občanov, ktorí boli v rámci testovania identifikovaní ako pozitívni. SOPK a Klub 500 konštatujú, že Slovensko ani rok od vypuknutia pandémie nezaviedlo preventívnu a plošnú liečbu okamžite po pozitívnom testovaní. SOPK a Klub 500 zdôrazňujú, že COVID 19 sa stal jedinou chorobou, ktorá sa nelieči po identifikovaní nákazy, pacienti sú posielaní domov do karantény a začína sa liečiť až po zásadnom zhoršení zdravotného stavu pacienta, ktorý si mnohokrát vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť. Pýtame sa, dokedy sa Slovensko chce vysporiadávať s pandémiou týmto spôsobom ?! To Slovenská republika nemá záujem pomôcť svojim občanom, nechce ich liečiť?! SOPK a Klub 500 žiadajú, aby povinnej karanténe po identifikovaní pozitivity predchádzal telefonický kontakt so všeobecným lekárom a vystavenie e-receptu na základný balík liekov, antivirotík a vitamínových doplnkov.“ (iH)