Pred desiatimi rokmi sa Slovenky dožívali 78,7 rokov a teraz sa ich vek dožitia posunul na 80,4. Ale treba povedať, že vtedy boli naše ženy mladšie, ich priemerný vek bol 40,1, kým teraz je 42,4. Kým predtým zarábali priemernú hrubú mzdu 682 eur, teraz už prekonali tisícku (1024 eur). Aj starobný dôchodok našich senioriek stúpol za jednu dekádu z 305 na 396. Ale nie všetky čísla sú pozitívne. Kým páchateliek trestných činov je menej o 1500, počet zomretých na nádorové ochorenia sa zvýšil z 5184 na 6113. Aj počet vysokoškoláčok sa znížil z 80 530 na 55 997.

 

Aká je teda slovenská žena? Pracovitá, staršia, menej porušujúca zákony, ale tiež zarába viac. Je vystavená viac onkologickým ochoreniam, ktoré sa zhubne podpisujú pod dĺžku jej života, ale napriek tomu vo všeobecnosti žije dlhšie. A hoci neštuduje každá na vysokej škole, podarilo sa jej zvýšiť aj mieru zamestnanosti z 58,2 % na 65,5.