Pred desiatimi rokmi bolo denných študentov na vysokých školách 60 150, teraz ich je 39 833. Vtedy sa Slováci dožívali 71,3 rokov, teraz sa ich život predĺžil na 73,7 rokov. Ale zostarli, a tak kým sa predtým boli v priemernom veku 36,8, minulý rok to bolo 39,2. Stúpli im zárobky. Pri priemernej hrubej mesačnej mzde z 913 na 1315 eur. Aj v miere zamestnanosti išli nahor zo 74,7 až takmer na 80 %. Starobní dôchodcovia – muži dostávajú namiesto 385 už 493 eur. Nemilosrdným štatistickým faktom slovenských mužov je však ich počet zomretí na nádorové ochorenia. Zo 6782 stúplo toto číslo na 7765. Aspoňže páchateľov je menej. Ich počet klesol o 13 346 na konečných 34 662 páchateľov.