Také naivné predstavy snáď panovali pred 20-30 rokmi. Farmabiznis, zbrojársky biznis, geopolitický boj o zdroje a energie tu budú ešte veľmi dlho prevládať, dokedy si ľudia nezačnú vážiť dnes veci samozrejmé (pitná voda, dostupné potraviny, zdravie a mier). Až keď jedno alebo druhé stratíme, ako to býva zvykom, začneme si to vážiť a túžiť po tom kedysi samozrejmom. Nevidím do vízie ministerstva zdravotníctva, ale na príklade Rázsoch je vidieť, že nielen tvoriť, ale ani len deštruovať sa nám nedarí bez toho, aby sa niekto nesťažoval na nespravodlivo vybratú firmu na búracie práce. Ak to dosť preženiem, tak pyramídy by snáď boli rozostavané ešte dnes pri takom systéme obstarávaní a súťaží.

 

Aké sú východiska v liečení nášho chorého zdravotníctva? Identifikujem sa s názorom odborníkov, ktorí tvrdia, že je potrebné... Posilniť ideu „verejné financie = peniaze nás všetkých“, aby sa zlepšil pomer cena/výkon - t. j. ak už platím dane, chcem vidieť a vedieť jasne, čo dostávam za ne (v podobe verejných služieb od štátu). 

 

Vzorom pre zlepšenie zdravotníctva v SR sú modely z malých krajín EÚ na čele so škandinávskymi krajinami (Dánsko-Fínsko-Nórsko), Švajčiarskom a Rakúskom. Jedinou šancou pre Slovensko k trvalej prosperite je vybudovanie znalostnej ekonomiky a vedomostnej spoločnosti s viac vedecko-technologickými špičkovými parkami, nie len s priemernými podnikateľsko-priemyselnými parkami.

 

Ľudia v SR si nevážia vzdelanie a hodnoty - od toho sa odvíja aj macošské správanie k zdravotníctvu. Viac pacientskej iniciatívy a zomknutosti s manifestovaním za lepšie zdravotníctvo a nové zákony. Do zákonov dostať v SR povinnosť  informovať dôsledne OBČANOV o zdravotných analýzach obyvateľstva pravidelne každoročne - maximum raz za 3 roky. Chýbajú mi solídne analýzy zdravotného stavu obyvateľstva.

 

Technológie do zdravotníctva ROZUMNE - dávno mala byť hotová osobná lieková knižka pre každého i elektronická karta pacienta. Dôležité je tiež vyriešiť prevahu administratívno-byrokratických opatrení nad ich obsahovým významom, nedostatok lekárov a nedostatok sestier.

 

Je chybou, že celý svet speje k hodnotového marazmu, do zvráteného algorytmu doby, keď necení sa statočná práca, ale v mnohých prípadoch klamstvo a nízka hladina etiky a humanizmu. Keď NERIADIA spoločnosť, krajinu, organizácie a firmy len najschopnejší, ale veľmi často najmä všetkého schopní.