Čo by ste navrhovali našim súčasníkom. Ako prežiť túto dobu?

 

Tak to ste mi dali asi najťažšiu otázku, na ktorú sám nepoznám presnú odpoveď. Symptómy radikálnej krízy, ktorá je predo dvermi, jasne nahrávajú víziám utopistov. Napokon korona-kríza denno-denne dokazuje, že individualizmus nedokáže vyriešiť radikálne spoločenské problémy. Netrúfam si predpovedať, ako to všetko dopadne, ale aj v súvislosti s ekologickou krízou a blížiacimi sa hospodárskymi krízami bude ľudstvo opäť na križovatke. Na jednej strane je cesta radikálneho humanizmu, na strane druhej deštrukcia a vlčí stav.

 

Pri otázke, ako prežiť túto dobu, by som povedal len toľko - Väčšina ľudí, ktorí bojovali za vyššie ideály, odchádzali z tohto sveta zničení a zlomení (spomeniem napokon samotného Štúra), na druhú stranu dali nádej budúcim generáciám a to je oveľa viac než sebestredný život plytkého individualizmu. Snažím sa nájsť odpoveď, ako objaviť strednú cestu medzi nestratením ideálov a racionálneho prežitia v iracionálnej spoločnosti.

Názov Utopisti, vizionári sveta budúcnosti jasne odkazuje na to, že snívať a projektovať je potrebné a niekedy sa v dejinách stáva, že príde príležitosť a sny sa môžu naplniť, avšak tak isto aj nočné mory. Utopisti totiž predpovedali tak isto pozitívne javy, ako aj krízové javy. Ja osobne sa snažím prežiť tým, že tvorím a snažím sa združovať a propagovať zaujímavých a inšpiratívnych ľudí. Pretože... čo iné nám zostáva, než šíriť svetlo humanizmu v časoch všeobecnej lži. Rozvíjať komunity, inšpirovať a postupne meniť svoje okolie, to je najlepší návod ako prežiť. Najkrajšie myšlienky o živote mal podľa mňa samotný zakladateľ literárnej utópie, Thomas More. Ten v Utópii píše: Konaním dobrých skutkov si človek poistí šťastie, ktoré príde po smrti. Nikto by sa nemal vydať za šťastím tak dychtivo, aby obmedzoval ostatných (to je presný opak hodnôt, ktoré vyznávajú liberáli a priaznivci trhovej spoločnosti založenej na večnej konkurencii). No a napokon Thomas More pripomína, že najväčšie šťastie spočíva v zbavovaní utrpenia našich blížnych.