Priemerná reálna mesačná mzda v septembri medziročne vzrástla v predaji a oprave motorových vozidiel o 5,4 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,9 %, ubytovaní o 4,8 %, veľkoobchode o 4,3 %, maloobchode o 3,3 %, vybraných trhových službách o 2,7 %, priemysle a v doprave a skladovaní zhodne o 2,2 %, stavebníctve o 1,8 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,7 %. V priemere za deväť mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa mzda podľa Štatistického úradu SR zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,3 % (dosiahla 514 eur), vybraných trhových službách o 7,8 % (1 007 eur), doprave a skladovaní o 7,6 % (1 011 eur), veľkoobchode o 7,5 % (1 022 eur), ubytovaní o 7,4 % (774 eur), maloobchode o 6,2 % (759 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 5,4 % (1 038 eur), priemysle o 5,1 % (1 144 eur), stavebníctve o 4,9 % (732 eur) a v informačných a komunikačných činnostiach o 4,3 % (1 953 eur). Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,5 %, vybraných trhových službách o 5,1 %, doprave a skladovaní o 4,9 %, veľkoobchode o 4,8 %, ubytovaní o 4,7 %, maloobchode o 3,5 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,7 %, priemysle o 2,4 %, stavebníctve o 2,2 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 1,7 %. (iH)