Podľa dát OSN žije v EÚ vyše 512 miliónov ľudí a na planéte Zem vyše 7,6 miliardy ľudí (všetky dáta za rok 2018). Dnes, 11. júla, je Svetový deň populácie. OSN si ho pripomína už takmer tridsať rokov. Slovensko si dlhodobo udržuje každoročný celkový prírastok obyvateľov. V horizonte posledných šesťdesiat rokov sa na Slovensku zvýšil počet obyvateľ o 37 %, ale tempo rastu klesá. Kým v roku 1959 malo Slovensko necelé 4 milióny obyvateľov, vlani to bolo o 1,4 milióna vyššie číslo. Rast populácie bol v priebehu posledných šiestich dekád vyšší ako vo väčšine okolitých krajín východnej Európy. Napríklad Maďarsko či Bulharsko majú za toto obdobie dokonca mierny pokles počtu obyvateľov. V horizonte šiestich dekád sa zvýšil aj počet obyvateľov západnej Európy, približne o tretinu. Z priemeru vyčnieva Francúzsko s rastom o 44 %, Španielsko s rastom o 55 % a Írsko, ktorému sa zvýšil počet obyvateľov až o 72 %. Celkovo sa stav obyvateľstva mení pod vplyvom prirodzeného a migračného prírastku. Prirodzený prírastok/úbytok je rozdiel medzi narodenými a zomretými, migračný prírastok/úbytok zasa určuje, či prevládali prisťahovaní do krajiny nad tými, čo krajinu opustili. „Reálne má Slovensko prirodzený prírastok obyvateľstva, ale počet narodených len veľmi tesne prevyšuje počet zomretých. Ročne  sa v SR narodí 58 až 60-tisíc detí a zomrie 52- až 54-tisíc ľudí,“ uviedla Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR. Dlhodobo platí, že pôrodnosť v SR významne klesá, súčasne sa zvyšuje stredná dĺžka života (nádej na dožitie). Prognostici hovoria o tom, že v dlhodobom horizonte sa môžeme dostať aj do prirodzeného úbytku. Rast počtu obyvateľov našej krajiny bude tak závisieť najmä od migrácie obyvateľstva. Historicky sme už mali obdobie, kedy SR dosahovala prirodzený úbytok – a to v rokoch 2001 až 2003. Boli to roky, kedy sme od povojnového obdobia dosahovali najnižšiu pôrodnosť. „Obdobie 50-tych a 60-tych rokov, kedy sa ročne rodilo 80- až 100-tisíc detí, čo bolo dvoj až trojnásobok počtu zomretých, sa podľa trendov posledných desaťročí už nevráti“ doplnila Ľ. Ivančíková. Súčasne Slovensko musí podobne ako celá Európa riešiť problém rýchleho starnutia populácie. Index starnutia zohľadňujúci podiel detí a seniorov v populácii sa významne mení, v minulom roku sme prvý krát v SR dosiahli stav, že počet seniorov prevýšil počet detí – na 100 detí pripadalo 102 seniorov. (iH)