Prvýkrát vo svojej histórii je založené na kombinácii už existujúcich údajov s údajmi od obyvateľov a je plne elektronické. Navyše obyvateľ sa sčíta sám elektronicky. Elektronické sčítanie samovyplnením formulára potrvá do 31. marca. Napokon tí, čo sa sami nebudú vedieť sčítať elektronicky je k dispozícii asistované sčítanie, a to od apríla do konca októbra. (iH)