V prvej fáze, ktorá už začala, samosprávy bez záťaže obyvateľov v priebehu takmer deviatich mesiacov zbierajú údaje o domoch a bytoch. Druhá fáza - SČÍTANIE OBYVATEĽOV sa uskutoční od 15. februára do 31. marca 2021. Cieľom  sčítania je získať vyčerpávajúce dáta o živote obyvateľov a fakty, ktoré nie sú nikde inde zachytené. Sčítanie sa prvýkrát uskutočňuje plne elektronicky, bez papierových formulárov a prvýkrát integrovane, s maximálnym využitím informácií z existujúcich administratívnych zdrojov. Aktuálne mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc elektronicky zapisujú tisícky dát o domoch a bytoch na Slovensku. Následne sa v roku 2021 viac ako 5,4 mil. obyvateľov SR sčíta prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilného telefónu, individuálne alebo s pomocou asistentov sčítania, prvýkrát bez sčítacích komisárov. Výsledkom budú nenahraditeľné a jedinečné informácie pre prijímanie rozhodnutí skvalitňujúce život na Slovensku a údaje pre porovnanie života obyvateľov v dlhodobom horizonte. (iH)