V rámci workshopov sa účastníci oboznámia s rôznymi národnými a európskymi schémami na financovanie výskumnej mobility, získajú praktické rady a tipy ako zostaviť žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR a informácie o tom, kde hľadať pomoc s praktickými otázkami pri pobyte v zahraničí. Budú mať taktiež príležitosť diskutovať s kolegyňami a kolegami, ktorí už skúsenosť s mobilitou majú. Termín konania: 17. októbra od 9:00 do 15:00. Miesto konania: Vedecký park UK, Ilkovičova 8, Bratislava. Účasť na školeniach je bezplatná. Registrácia je nutná. Link na otvorenú registráciu: https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/karierny-den-sav/ (iH)