Ruský prezident V. Putin označil za najväčšie riziko dlhodobú nezamestnanosť, a preto počas tohto týždňa spustili v krajine neobmedzených možností viacero opatrení. Označili ho za nepracovný pri zachovaní plnej výšky výplat, sociálnych a zdravotných dávok. Zaujímavým opatrením je podpora rodín s deťmi, ktoré dostanú k existujúcemu materskému príspevku 5 tisíc rubľov. Podporu získajú všetci práceneschopní i tí, ktorí prišli o prácu. „Prázdniny“, čiže oslobodenie od splátok, čaká na spotrebiteľské a hypotekárne úvery. Pre Rusov, ktorým vznikne nárok na všetky dávky od štátu sa budú automaticky obnovovať. Rovnako znížili sumu poistného za zamestnancov z 30 na 15 %. Malé a stredné podniky si môžu odložiť platbu všetkých daní s výnimkou DPH na nasledujúcich 6 mesiacov... Je na vládach jednotlivých štátov, čím sa inšpirujú, čo využijú, a nám ostáva len dúfať, že to bude pre dobro nás všetkých.