Priamo v pléne ho predstavil minister financií Ladislav Kamenický. Budúcoročný štátny rozpočet počíta s deficitom na úrovni 0,49 % HDP. Prípravu budúcoročného rozpočtu ovplyvnilo viacero faktorov. Spomaľujúci sa hospodársky rast Slovenska, nižšie daňové príjmy, ale aj sociálne opatrenia, ktoré boli prijaté v Národnej rade SR. Aj preto musel rezort financií hľadať dodatočné zdroje. „Či už hovoríme o zvýšenom rodičovskom príspevku, zavedení príspevku na nákup školských pomôcok, či zdvojnásobení vianočného príspevku pre dôchodcov. Zvyšuje sa aj príspevok na opatrovanie. Sú to všetko veci, ktoré boli prijaté v parlamente. Pre nás to znamenalo, že sme museli nájsť zdroje, ako všetky opatrenia prefinancovať,“ povedal priamo v pléne NR SR minister financií Ladislav Kamenický. Dôležitým údajom v rámci rozpočtu je aj dlh. Výška hrubého dlhu na rok 2019 sa na základe aktuálnych predpokladov nachádza na úrovni 47,9 % HDP. Ministerstvo financií však očakáva jeho ďalšie postupné znižovanie. „Hrubý dlh sa tak v roku 2019 dostane pod dolné sankčné pásmo. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 predpokladá, že hrubý dlh verejnej správy bude klesať o ďalšieho 3,1 p. b. HDP. Na konci horizontu tak rozpočet verejnej správy očakáva hrubý dlh na úrovni 44,8 % HDP,“ zdôraznil minister financií. (iH)