V zasielaných dokumentoch je uvedený celý výpočet RZ. Proti jeho výsledku môže poistenec/platiteľ podať námietku alebo nesúhlasné stanovisko do 15 dní odo dňa doručenia. Po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, začína plynúť 45-dňová lehota, v rámci ktorej je povinný poistenec/platiteľ zaplatiť nedoplatok a zdravotná poisťovňa po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov musí poistencovi/platiteľovi vrátiť preplatok. Námietku alebo nesúhlasné stanovisko možno podať aj cez Ústredný portál  verejnej správy prostredníctvom formuláru určeného na tento účel, alebo ako odpoveď na správu od VšZP, prípadne cez všeobecnú agendu. Poistenci a platitelia, ktorým VšZP vykonala RZ, si výsledky ročného zúčtovania môžu pozrieť v ePobočke a využiť ju aj na podanie námietky alebo nesúhlasného stanoviska. Aj poistenci, ktorí majú konto v ePobočke a ktorým VšZP zúčtuje výsledok RZ cez ich posledného zamestnávateľa/zamestnávateľov, majú možnosť pozrieť si v ePobočke podrobný výpočet RZ. V ePobočke nájdu poistenci/platitelia VšZP taktiež informácie  týkajúce sa úhrady nedoplatku,  respektíve vrátenia preplatku. Nedoplatok sa dá jednoducho zaplatiť i načítaním QR kódu. Fyzické osoby môžu nedoplatok uhradiť aj prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP. V mobilnej aplikácii VšZP sa nachádza informácia aj o preplatku. (iH)