Nie pri všetkých profesiách je však  možné úplne eliminovať kontakt s ľuďmi. Zamestnanci, pracujúci v prvej línii, dennodenne prichádzajú do kontaktu s infikovanými osobami a aj pri zachovávaní  všetkých hygienických opatrení je riziko nákazy vyššie ako u ostatnej časti populácie.

Jednou zo skupín zamestnancov, ktorá musí aj počas pandémie pokračovať vo svojej činnosti, sú vodiči autobusovej dopravy. Denne sadajú za volant autobusu, aby nás prepravili do práce, na nákup, k lekárovi, či do školy,  riskujúc pri tom svoje zdravie. Bez ich každodenného nasadenia, by obmedzenia v našich životoch boli ešte výraznejšie.

Vládni predstavitelia však na túto skupinu zamestnancov akosi pozabudli. Nepočítalo sa s nimi  pri vyplácaní odmien pre zamestnancov v 1. línii, a zatiaľ sa s nimi nepočíta ani  pri prednostnom očkovaní. Vodiči vykonávajú svoju prácu vo verejnom záujme, s cieľom zabezpečiť dopravnú obslužnosť územia a mobilitu obyvateľstva, pretože aj v čase pandémie sa život nemôže úplne zastaviť a mnohí z nás musia dochádzať za prácou.

Keďže jedným z odvetví, ktoré ako zástupca zamestnancov zastrešuje  Odborový zväz KOVO, je aj autobusová doprava, obrátili sme sa na Ministerstvo zdravotníctva SR, ako i na Ministerstvo dopravy a výstavby SR, s požiadavkou na prerozdelenie odmien, určených pre zamestnancov v 1. línii, a to aj medzi vodičov autobusovej dopravy.  Ministerstvo nás s touto požiadavkou – síce slušne, ale dôrazne – odkázalo na príslušné vyššie územné celky ako objednávateľov dopravných výkonov. Vyššie územné celky argumentujú, že na zvýšené náklady na odmeny nemajú vo svojich rozpočtoch prostriedky. Na konci tohto bludného kruhu sú vodiči, ktorí dodnes žiadnu odmenu nedostali a zrejme ani nedostanú. Chýba vôľa. Aj politická, aj ľudská.

Nedávno vláda schválila, a vzápätí  niekoľkokrát menila,  národnú stratégiu očkovania proti ochoreniu COVID-19. Odborový zväz KOVO opäť požiadal Ministerstvo zdravotníctva SR o prehodnotenie očkovacieho plánu tak, aby bola aj vodičom autobusovej dopravy daná možnosť využiť prednostné očkovanie z dôvodu zvýšeného rizika nakazenia sa v práci. Na túto požiadavku sme už ani žiadnu odpoveď nedostali.

Netvrdím, že situácia je jednoduchá, pretože nie je. A nechcem ani hľadať a označovať vinníkov. Chcem len, aby zamestnanci – ktorí spolu s inými ohrozujú svoje životy a životy svojich rodín službou vo verejnom záujme – za to, na oplátku, dostali od kompetentných aspoň elementárny prejav záujmu a náležitého ocenenia. A nielen v záujme ochrany svojho zdravia, zdravia svojich blízkych a aj cestujúcej verejnosti, ale aj s cieľom udržať funkčnosť verejnej autobusovej dopravy, by mali mať možnosť zaočkovať sa čo najskôr.

Ďakujeme vám, zamestnanci, ďakujeme vodiči!