Viem, že rating krajiny je zložitejšia téma, takže začnem s trochou teórie. Pokúsim sa čo najjednoduchšie: Rating krajiny je nezávislé hodnotenie schopnosti a vôle krajiny plniť si svoje budúce záväzky, napr. schopnosti krajiny splácať svoje dlhy! Rating vyjadruje aj mieru rizika, ak niekto vstupuje do obchodných vzťahov s danou krajinou. Rating je pomôckou pre investorov a ovplyvňuje aj rizikovú prirážku (úrok), za ktorý je investor ochotný Slovensku požičať peniaze. Rating ovplyvňuje teda aj to, aké vysoké splátky bude Slovensko za dlhy splácať. Niektorí investori nakupujú len dlhopisy najvyššej kvality. Ak si týchto investorov chce Slovensko udržať, musíme si udržať vysoký rating. Najznámejšie ratingové agentúry na svete, ktoré krajinám prideľujú ratingy sú Moodys, Standard&Poors a FITCH. Najvyšší rating agentúry FITCH je AAA, pokračuje to AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, potiaľto je to tzv. investičné pásmo - bezpečné pre najsilnejších investorov, s najnižšími úrokovými sadzbami. Aby sa Slovensko vedelo výhodne financovať musí byť v INVESTIČNOM PÁSME! Špekulatívne pásmo začína ratingom BB+, BB, BB-, a pokračuje to ratingom B+, B, B-, CCC, CC, C, DDD, DD a najhorší rating je D. Tu sú už úrokové prirážky podstatne vyššie, resp. nikto krajine s takýmto ratingom nemusí ani požičať! Okrem samotného ratingu je dôležitý aj tzv. výhľad, ktorý má tri stupne: pozitívny, stabilný a negatívny. Zmena výhľadu znamená zhoršenie kvality ratingu! Rating väčšinou platí rok a agentúra ho buď potvrdí, alebo zmení. Agentúra však môže zmeniť rating aj počas roka.

 

V roku 2019 počas vlády Smer-SD ratingová agentúra FITCH dva krát (5/2019 a 11/2019) potvrdila Slovensku vysoký rating A+ so stabilným výhľadom! Bolo to potvrdením toho, že analytici FITCH Slovensku veria! Fitch Slovensku znížil rating po nástupe Matovičovej vlády v máji 2020 z A+ so stabilným výhľadom na A so stabilným výhľadom. Bolo vidieť, že analytici novej Matovičovej vláde nedôverujú a zavážilo najmä zhoršenie prognóz týkajúcich sa deficitu a verejného dlhu. Vtedy sa minister financií Heger vyhováral “lebo Smer”, aj keď sa rating určoval podľa stavu v čase jeho hodnotenia! Závažnejšie však je, že ratingová agentúra FITCH v piatok 6.11.2020 opäť znížila kvalitu slovenského ratingu z A so stabilným výhľadom na A s negatívnym výhľadom. Stalo sa tak len 6 mesiacov po májovom zhoršení ratingu.

 

Ratingová agentúra FITCH sleduje najmä zhoršovanie verejného dlhu a výrazné zhoršovanie deficitu Slovenska počas vlády Igora Matoviča! SMER – SD odovzdal vládu so 7 rokov sa znižujúcim verejným dlhom až na úroveň 48% (48,5% po revízii) HDP v roku 2019. V roku 2020 sa v Hegerovom návrhu rozpočtu očakáva, že dlh stúpne až na 62,2% HDP a v roku 2023 by mal dlh stúpnuť na neuveriteľných 70 %, čo je v absolútnych číslach nárast o cca 28 MILIÁRD EUR na konečných cca 73 miliárd eur! Aj deficit Slovenska počas Matovičovej vlády bude enormný! Z 1,3% v roku 2019, v roku 2020 stúpne deficit verejných financií na rekordných 9,68%! Som zvedavý, na čo sa bude minister Heger teraz vyhovárať? Opäť na Smer? Pozeral som sa, či FITCH zhoršil rating aj ostatným krajinám V4. Nie je tomu tak. Ani Maďarsku, ani Poľsku a ani Českej republike napriek koronakríze FITCH ratingové hodnotenie v roku 2020 nezhoršil.

 

Práve toto porovnanie s krajinami V4 stojí za zamyslenie a zhoršovanie slovenského ratingu by som nebral na ľahkú váhu. Určite nie tak, ako sa to snaží zľahčovať ministerstvo financií.

Dúfam, že sa vďaka vláde Igora Matoviča z dôvodu extrémne vysokého zadlženia Slovenska jedného dňa neprepadneme s ratingom až do špekulatívneho pásma. Bolo by to výsledkom rozvratu verejných financií, a to si asi nikto neželá.