Tento otras súvisí so zvýšenou seizmickou aktivitou po zemetrasení z 30. marca 2021 v rovnakej epicentrálnej oblasti. Zemetrasenie bolo makroseizmicky pozorované obyvateľmi Bratislavy a obcí na západnom Slovensku. Do 11:00 20. apríla 2021 Ústav vied o Zemi SAV eviduje 60 makroseizmických dotazníkov prevažne z Bratislavy, ale má hlásenia aj z okolitých obcí ako Šamorín, Hamuliakovo a Zálesie. Pre porovnanie, k zemetraseniu z 30. marca 2021 bolo celkovo elektronicky doručených 78 makroseizmických dotazníkov. (iH)