Túto novelizáciu na ÚS napadol aj SMER - SD, preto iniciatívu GP víta. „Domnievame sa, že tento zákon nie je v súlade s Ústavou SR a jeho účinnosť by mala byť pozastavená. V praxi by to znamenalo, že by sa voľba GP musela konať podľa starých pravidiel, ktoré boli platné pred touto novelizáciu,“ vyjadril sa Robert Fico. Je to už druhý prípad, v ktorom sa zhodujú s GP. Prvým bol návrh vo veci protiústavnosti núdzového stavu, ktorý tiež následne podala aj GP a preto vítajú, že došlo k spojeniu konaní týchto dvoch návrhov. Dá sa očakávať spojenie konania aj v prípade protiústavnosti novelizácie zákona o prokuratúre. (iH)