Avšak počiatok takýchto pochodov siaha už do marca 1817, keď niekoľko tisícov nezamestnaných (alebo zamestnaných len na skrátené úväzky) tkáčskych robotníkov pochodovalo z Manchesteru do Londýna, aby kráľovi doručili správu o zlom stave tkáčskeho priemyslu.

 

Pochod bol násilne prerušený a mnohí lídri skončili vo väzení. Jednému protestujúcemu sa však podarilo dostať do Londýna a doručiť správu kráľovi. Viac o udalosti sa dočítate v štúdii 'The March of the Blanketeers: tragic failure or Pioneer of Unemployed Protest?' (autorka Margrit Schulte Beerbühl), ktorá sa nachádza v zborníku ´Unemployment and Protest´ (Oxford 2011).