Najväčší a najsilnejší odborový zväz na Slovensku chce aj takýmto spôsobom poukázať a zároveň odmietnuť postupné znižovanie životnej úrovne a sociálnych štandardov slovenských zamestnancov i všetkých občanov Slovenska, a chce svoj nesúhlas verejne deklarovať. Zároveň chce upozorniť Vládu SR i volených zástupcov ľudu v Národnej rade SR, že rýchle prijímanie viacerých pracovno-právnych legislatívnych zmien bez verejnej diskusie, vypočutia si či akceptovania oprávnených pripomienok zástupcov zamestnancov v tripartite (Hospodárskej a sociálnej rade SR) či na iných fórach, vedie k dramatickému znižovaniu životnej úrovne pracujúcich občanov i ostatných skupín obyvateľstva, vrátane slovenských dôchodcov. (iH)