Tieto kampane naberali antisemitský charakter. Nedatovaná správa z proveniencie NOÚZ (zrejme rok 1941) opisuje ničenie plagátov proti „keťasom“. Dotýkalo sa to najmä tých antisemitských. Najviac sa ničili v Prahe a podľa anonymného autora správy za to mohli práve Židia. Preto navrhoval, aby židovská náboženská obec dala k dispozícii 20 Židov, ktorí mali tieto plagáty vylepovať v uliciach (samozrejme na ich vlastné náklady). To malo pôsobiť preventívne voči tomu, aby sa už nestrhávali a neničili, alebo aby sa nedopĺňali rôznymi ironickými heslami (pri výzvach, aby ľudia ohlasovali prípady lichvy sa dopisovalo napr. „Hovno budem hlásit“).

Ďalej mali Židia za trest nosiť jeden deň plagáty na reklamných tabuliach niekoľko hodín v hlavných uliciach Prahy, aby sa „poučili“.