Urýchlila i uľahčila rozlišovanie medzi známosťou, kamarátstvom a priateľstvom z hľadiska ich deklarovania, predstierania alebo skutočnej realizácie. Kedy ste sa naposledy vážne zamysleli koľko máte skutočných priateľov – takých na život a na smrť?

 

VZŤAHY SA ZHORŠUJÚ

Komunikácia (Viac k tomu v prípade potreby v mojej knihe Komunikácia v konflikte a kríze) v najširšom slova zmysle sú vzťahy. A tie sa dramaticky i radikálne zhoršujú v každej kríze, napätí a problematickej situácii aj medzi tými najbližšími – nielen v rodine a manželstve a partnerstve, ale aj v priateľstve. Nasledovná úvaha ponúka inšpiráciu na zamyslenie k HODNOTÁM, lebo popri živote, zdraví, múdrosti, rodine aj PRIATEĽSTVO medzi bohatstvo skutočných hodnôt rozhodne patrí.

Ako to vyzerá u Vás s tesnosťou priateľstva? Viete správne rozlíšiť a dokážete pochopiť, kedy má zištné priateľstvo alebo nezištná známosť pre Vás prínosy a kedy a už nie?

Vzťahy sú dnes problém na celom svete. Nie najmä kvôli pandémii, ale kvôli egoizmu (sebestrednosti) i hlúposti človeka, že prehnaným zrýchľovaním životného štýlu početnými špičkovými technológiami zabúda žiť REÁLNY život, pričom namiesto neho uprednostňuje NEREÁLNY život. Namiesto SKUTOČNÉHO sveta so živou osobnou komunikáciou (viac k tomu aj v knihe “Pohodou k prosperite II. a III.“), žije dnešná generácia radšej smutne VIRTUÁLNY svet (internet, sociálne siete) s neživou komunikáciou.

Vyústilo to do extrémov a šialenstiev, keď napríklad dospelý kolega v práci nepozve na obed kolegyňu alebo kolegu osobne, ale radšej mu pošle počítačom email alebo sms-ku mobilom.

 

POKER NAMIESTO ČLOVEČE NEZLOSTI SA

Dnešný náročný svet bytia a žitia v hektickej dobe dramatického civilizovaného života je stále chudobnejší na skutočné priateľstvá. Neskutočných a predstieraných známostí je ako maku, ale skutočné – naozajstné a uveriteľné nezištné kamarátstvo chýba. Dokonca stále viac aj v rodinách a partnerstve. Rozpadajú sa vzťahy a ľudia sa navzájom odcudzujú. Namiesto potrebnej hry Človeče nezlosť sa, dominuje smutne a častejšie hazardná hra Poker alebo Očko (extrém a vabank).

Aj preto, lebo sebestrednosť a egoizmus im falošne a podlízavo našepkáva, že najdôležitejšia vec na svete je ich najmilovanejšia akciová spoločnosť JA, namiesto vyššieho princípu zvaného MY. Práve kamaráti a priatelia patria medzi zvyčajné piliere každého múdreho človeka, z hľadiska jeho hodnotového portfólia. Ale ako každý vynález v očakávaní DOBRA (liek, mier) sa rýchlo môže pretaviť v ZLO (zbraň, vojna). Takže aj pri vzťahoch treba síce dôverovať, ale aj kontrolovať a preverovať. Ale aj inovovať (lebo platí, že Nič netrvá večne, ani láske k jednej slečne!). A pragmaticky neveriť všetkým (často iba nafilmovaným) známostiam a priateľstvám, alebo skôr kvázi známostiam a kvázi priateľstvám.

 

ČLOVEK JE DANÝ PRIEMEROM PRIATEĽOV?

Hovorí sa, že človek je priemerom (prienikom, výslednicou) správania svojich PIATICH najbližších ľudí (nie vždy musí ísť automaticky aj o najlepších priateľov), s ktorými komunikuje najčastejšie a ich vplyv na neho je (či už si to uvedomuje alebo nie) najaktívnejší. Nie každý to dokáže rýchlo pochopiť a precítiť.

Neplatí to len v spoločnosti – pri zamestnaní, ale aj na trhu – pri podnikaní. Evidentné je to aj v biznise. Podnikateľ tvorí (v prípade záujmu o tvorivosť daní, pozri aj titul „Daňová kreativita-zreteľahodné príklady“) ako každý človek najužšie kontakty, najtesnejšiu komunikáciu a najčastejšie styky len s vybranou komunitou ľudí. So skupinou (portfóliom) – ako napríklad - účtovníčka, obchodník, manželka, kľúčový dodávateľ alebo odberateľ, najpriateľ. Platí, že osobnostný rast človeka je závislý aj od komunity (sociálnej skupiny) a prostredia, v ktorom žije. Ak sa pohybuje v prostredí tzv. toxických ľudí a večných pesimistov a hlupákov, sám sa stane skôr-neskôr pesimistom a hlupákom. Ak naopak v prostredí optimistov a múdrych ľudí, sám rastie na optimistu a múdreho.

Medziľudské vzťahy sa zrýchlením doby zhoršujú. Trh generuje často vzťahy v štýle Uomo uomini lupus (Človek človeku vlkom). Komunikácia aktuálne je zložitá – pokiaľ človek zabudne na múdry postoj (viac k tomu aj v mojej knihe Sebarozvoj) k humanite, filantropii a altruizmu. Ak nemyslí kriticky a zabúda rozlišovať pri vlastných rozhodnutiach, či informácie na základe ktorých sa rozhoduje, sú objektívne (pravda-fakt) alebo subjektívne (nepravda-názor).

 

DUNBAROVO ČÍSLO – test skutočného PRIATEĽSTVA = 150-50-15-5

Pri zvažovaní rozhodnutí o známosti, kamarátstve a priateľstve – je užitočné využívať kritické myslenie (viac rozum ako city) skôr ako emocionálne. Užitočné je inšpirovať sa aj niektorými vedeckými závermi, napríklad potykať si s tzv. Dunbarovým vzorcom.

Pri pohľade na veľkosť ľudského mozgu antropologický vedec Dunbar dospel k záveru, že priemerný človek môže mať vo svojej sociálnej skupine (dokáže obsiahnuť) maximálne 150 ľudí – sú to tzv. PRÍLEŽITOSTNÍ PRIATELIA, ktorých by ste si pravdepodobne chceli pozvať aspoň raz v živote na párty (napríklad, keby ste vyhrali v lotérii).

 

1/ Dunbar je presvedčený, že akýkoľvek väčší počet než 150 je pre ľudský mozog ťažko zvládnuteľný.

 

2/ Ďalšie číslo je 50 ľudí – udáva počet priateľov z tých 150, ktorých by ste pravdepodobne pozvali aj na večeru – tú to tzv. TESNEJŠÍ PRIATELIA.

 

3/ Nasleduje číslo 15 ľudí – sú to z tých 50tich – tzv. BLÍZKI PRIATELIA, proste ľudia, ktorým dôverujete.

 

4/ A nakoniec je tu tá najintímnejšia skupina (okrem rodiny – jej členovia sa nepočítajú) 5 ľudí – Vaši NAJLEPŠÍ PRIATELIA, na ktorých sa môžete vždy spoľahnúť a s ktorými sa najviac stretávate a komunikujete. Majú obrovský vplyv na to, kým ste a akým človekom sa stanete. Smutnou praxou (z mojich realizovaných školení k Sebarozvoju na trhu) je fakt, že väčšina ľudí má dnes obrovský problém dokázať zostaviť (spísať a vymenovať) aspoň tretiu a štvrtú skupinu 15 a 5 ľudí. Skupinu 50 a 150 neboli schopní dať vôbec.