Vo volebnej miestnosti ho totiž volič bude potrebovať. Voliť možno iba v mieste trvalého bydliska. Pred komisiou treba preukázať svoju totožnosť práve občianskym preukazom. V komunálnych voľbách môžu hlasovať aj cudzinci. Podmienkou je, rovnako ako u občanov SR, plnoletosť a trvalý pobyt v danej obci. Cudzinci sa volebnej komisii musia podľa zákona preukázať dokladom o pobyte pre cudzinca. 


Komunálne voľby sa na Slovensku uskutočnia 10. novembra. Voliť budeme môcť v 6021 volebných okrskoch. Starostov, primátorov a poslancov si bude voliť 2926 obcí vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc. Právo voliť majú vyše štyri milióny voličov. Preferovaných kandidátov označujú voliči krúžkami. (tasr)