Pracovníci Sociálnej poisťovne takýto sprievod akceptujú. Zvolenie prípadného sprievodu je na jeho rozhodnutí, no rozhovor s pracovníkom Sociálnej poisťovne vedie on (žiadateľ) a aj on sám podpisuje danú žiadosť o dôchodok.

 

Špecifické situácie nastávajú pri poistencoch, ktorí sú zdravotne hendikepovaní. Ak o dôchodok žiada nevidiaci poistenec, žiadosť sa spisuje za prítomnosti minimálne dvoch svedkov. Ak poistenci nie sú schopní rečovej alebo sluchovej komunikácie a nie sú schopní porozumieť zamestnancovi, prítomnosť tlmočníka je nevyhnutná.

 

O spísanie žiadosti o dôchodok treba požiadať pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Ideálne je využiť pri tomto kroku ústretovú službu Sociálnej poisťovne – rezervačný systém. Vstup na Rezervačný systém sa nachádza na webovej stránke Sociálnej poisťovne a práca s ním je veľmi jednoduchá. Poistenec si doslova do piatich minút dokážete rezervovať deň a hodinu návštevy pobočky a Sociálna poisťovňa ho vybaví bez čakania.