Podľa štatistík len jeden človek z desiatich svoje predsavzatia dodrží. Za nelichotivým číslom treba hľadať nesplniteľné ciele, chýbajúce návyky a pevnú vôľu. Pritom si stačí z výzvy urobiť zvyk, vytrvať a pôjde to samé. Tak je to aj v prípade zabezpečenia si financií a tvorby peňažnej rezervy.

"Dôležité je, aby si človek stanovil, koľko si reálne môže odkladať. Ideálne by to malo byť 10 % z celkového príjmu. Bez analýzy osobných financií to však možné nie je. Vďaka nej sa totiž môžeme pozrieť na reálne výdavky, splátky úverov a nájsť cestu, ako sa zbaviť nevýhodných a ťaživých zlozvykov," radí Dezider Krištof, špecialista na osobné financie zo spoločnosti DELUVIS.

Podľa neho podstatné je tiež pozrieť sa na svoje výdavky. Ak splátky úverov presahujú tretinu príjmu, človek sa ocitne v začarovanom kruhu. V niektorých prípadoch pomôže aj refinancovanie úveru. Najmä vtedy, ak ich má klient viac. Ale aj v tomto prípade treba mať na zreteli úrokovú sadzbu. Ak je v prípade súčasných úverov nižšia, treba hľadať ďalšie individuálne možnosti.

Pre tvorbu finančnej rezervy je nemenej dôležité vybrať si ideálny spôsob. Bankové produkty ako termínované vklady nemusia byť vzhľadom na infláciu šťastnou voľbou. Peniaze na termínovaných vkladoch zarábajú z úrokov veľmi málo, niekedy sa klient dokonca môže dostať do záporných čísiel. Ideálnym riešením tvorby finančnej rezervy je preto pravidelné či jednorazové investovanie.

"Cieľom efektívneho sporenia totiž nie je len odkladanie si finančných prostriedkov, ale najmä ich zhodnocovanie. Na zreteli treba mať priemernú výšku inflácie, dane a prípadné poplatky. Z toho dôvodu sú vhodné podielové fondy. Taktiež nákup (upisovanie) korporátnych dlhopisov, za ktorými stojí silná firma (tzv. emitent) vie byť vhodnou príležitosťou. Ročný výnos v ich prípade totiž prevyšuje hranicu štyroch percent, a tak klient vďaka nim začne reálne zarábať," uzatvára Krištof.