Každé auto by malo mať preto zo zákona povinné zmluvné poistenie (PZP), ktoré slúži na úhradu škôd spôsobeným tretím osobám a jeho platnosť preukazuje vodič v zahraničí tzv. zelenou kartou, ktorú je povinný mať pri ceste v zahraničí pri sebe. PZP platí v celej Európe, ako aj v ďalších krajinách, ako je napríklad Turecko, Izrael či Rusko. 


V prípade cesty do zahraničia je dobré uzatvoriť aj havarijné poistenie, ktoré pokryje škody, ktoré si vodič spôsobí buď sám alebo iné vozidlo, vandali alebo zvieratá.


"Pri nehode v zahraničí odporúčame okamžite kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá poskytne všetky informácie a potrebné rady. Odporúčame tiež vyhotoviť si niekoľko fotografií poškodenia vozidla, dopravnej situácie na ceste, polohy vozidiel po nehode a vozidlo protistrany, prípadne ďalších účastníkov nehody. Fotky si treba uschovať pre účely preukazovania miery zodpovednosti na dopravnej nehode, respektíve ich doručiť spolu s oznámením škodovej udalosti do poisťovne," radí riaditeľka oddelenia komunikácie UNIQA poisťovne Silvia Vlasková. 


V každom prípade je však nutné s druhým účastníkom nehody spísať tlačivo "Správa o nehode", ktoré je platné iba v prípade, ak je podpísané účastníkmi nehody. V prípade, že sa s druhým účastníkom nedá dohodnúť na zavinení nehody alebo došlo k zraneniu osôb, je nutné privolať políciu. Správu o nehode spolu so správou od polície budú potrebovať poisťovne účastníkov nehody k posúdeniu oprávnenosti nárokov na poistné plnenie.


"V prípade, že nehovoríte jazykom danej krajiny alebo anglicky a neviete sa dohovoriť s políciou, netreba sa obávať. Mnohí vodiči ani nevedia, že pre tieto prípady sú klientom k dispozícii asistenčné služby, ktoré poskytujú telefonické tlmočenie a preklady aj pri styku s políciou alebo pri cestnej kontrole. Asistenčné služby spravidla zorganizujú tlmočníka pre policajné vyšetrovanie, pomôžu s tlmočením pri colnom riadení či poradia s prekladmi pri vypĺňaní dokladov," zdôrazňuje Vlasková. 


V prípade, že auto nie je po nehode pojazdné, asistenčná služba poisťovne zabezpečí jeho odtiahnutie do servisu, resp. až na Slovensko a pri väčších poškodeniach je možné požiadať asistenčnú službu o náhradné vozidlo. (tasr)