O čom je reč? O pravidelnej preventívnej prehliadke, ktorá môže zachrániť život. Aj keď prevencii prikladá Všeobecná zdravotná poisťovňa veľký význam a venuje sa jej už mnoho rokov, realita ukazuje, že osvety v tejto oblasti nie je nikdy dosť. Pritom veľké množstvo ľudí lekára navštívi až vtedy, keď sa objavia prvé zdravotné problémy, ktoré ich začnú obmedzovať v práci a znižovať kvalitu ich života. V mnohých prípadoch je však už neskoro a diagnóza neumožňuje úplné vyliečenie. Preto je mimoriadne dôležité absolvovať preventívne prehliadky, aj keď sa cítime úplne zdraví. Mnohí Slováci pri svojom hektickom živote zabúdajú na preventívne prehliadky u lekárov. Zo štatistík vyplýva, že zväčša sa vyhýbajú preventívnym prehliadkam u všeobecných lekárov, ale aj u stomatológov a gynekológov. Aj napriek postihom – ako je hradenie plnej sumy stomatologických úkonov, ktoré sú pacientovi poskytnuté, ich ignorujú. Pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu je prevencia kľúčová a preto jej prikladá mimoriadny význam. VšZP ponúka pre svojich poistencov najširšie preventívne prehliadky, ktoré sú zamerané na zachytenie čo najväčšieho množstva rizikových faktorov. Zameriava sa na onkologické ochorenia a snaží sa neustále dopĺňať rôzne ďalšie vyšetrenia, aby boli začínajúce choroby zachytené v počiatočnom štádiu. Keď sa choroby zachytia skôr, znamená to výrazne lepšiu kvalitu života pacienta. Niektoré onkologické ochorenia majú predonkologické štádium, ktoré sa vďaka preventívkam môže zachytiť a zamerať sa na monitorovanie, ktoré môže pomôcť včasnému odhaleniu. Aj pri kardiovaskulárnom systéme sú prehliadky posilnené o ďalšie vyšetrenia nad rámec zákona, ktoré včas zachytávajú ochorenie. Pri duševných ochoreniach má VšZP zazmluvnený test u všeobecných lekárov, ktorý je zameraný na včasný záchyt Alzheimerovej choroby alebo demencie v istej vekovej skupine. (iH)