Ale mohlo sa podariť v prospech kvality života oveľa viac, keby mal tento národ rozum, šťastie i odvahu na to, aby za lídrov volil NAJSCHOPNEJŠÍCH namiesto VŠETKÉHO SCHOPNÝCH. Keby sme v krásnej a malebnej krajine pod Tatrami mali viac charakternejších a múdrejších politikov. Hodnota je viac ako cena, preto aj na politiku nazerajme z hľadiska pragmatickej hodnotovej abecedy.

 

MÚDRU ZVESŤ SVETOM NIESŤ

Na margo zodpovednosti politikov v SR patrí, napríklad, aj realita, že Slovensko stále nežije tak potrebnú ZNALOSTNÚ ekonomiku, ale iba prežíva v ZNÁMOSTNEJ ekonomike. Napríklad len na daňových únikoch (cca 3 miliardy euro ročne) doteraz krajina stratila cca 100 miliárd euro (za roky 1989-2021) – čo je ročné bohatstvo vytvorené v tejto krajine. Suma, za ktorú mohli byť dávno dokončené diaľnice alebo postavené modernejšie nemocnice.

Národ má vždy takých politikov, akých si zvolí. Ak majú byť lepší, treba aj voličom viac vzdelania a lepšie know-how /viac k tomu aj v mojich knihách „Pohodou k prosperite a Komunikácia v konflikte a kríze“/ ich výberu. Prečo? Lebo koreňom všetkého zla, je nedostatok poznania (vytesal vraj do kameňa už múdry Budha). A aby DOBRO vládlo svetu i našej krajine, oplatí sa hodnotovo zamyslieť i nad nasledovným posolstvom.

 

POLITIKA – PÁNSKE HUNCÚSTVO

 

Vznik pojmu politika

 

 • Vzniku pojmu – korene v gréčtine, lebo PÓLIS = mestský štát; POLITIKÉ = umenie správy štátu...
 • V antickom Grécku bola politika chápaná ako umenie spravovať štát, podieľali sa na nej všetci slobodní občania – správa veci verejných...
 • Postupne sa politika inštitucionalizovala do rôznych foriem vlád jednotlivcov, alebo malých skupín...
 • ODVTEDY vývojom sa postupne čoraz viac začal vyhraňovať mocenský charakter politiky a štát využíval organizované násilie proti všetkým, ktorí nepostupovali v súlade s potrebami a požiadavkami konkrétnej vládnej moci

 

Definícia politiky

– veľa východísk, rôznosť názorov, množstvo definičných polôh...

 • POLITIKA – je snaha upraviť isté pomery podľa niečích záujmov (R. Briška)
 • Politika je pánske huncútstvo...(Slovenská ľudová múdrosť)
 • Politika nie je exaktná veda...je to umenie možného (Bismarck)
 • Politika je umenie vládnuť nad ľuďmi tým, že ich klameme (D“Israeli)
 • Politika je boj o moc v najširšom slova zmysle (F. Neuman)
 • Politika je umenie riadiť, viesť a usmerňovať skupiny ľudí (A. Bergstrasset)
 • Politika je – organizované, cieľavedomé sociálne konanie, ktoré je zamerané na vybudovanie, udržanie alebo zmenu spoločenského poriadku (J. Škaloud)
 • Politika je – rozvaha a múdrosť v riadení a spravovaní záležitostí „znamená spôsob či postup, ktorým sa spravuje, riadi, vedie či usmerňuje istá oblasť ľudskej činnosti, je to mnohorozmerná vzťažná sústava s množinou princípov a pravidiel. Spresňujúcim prívlastkom môžeme dobre porozumieť slovným spojeniam typu: colná politika, daňová politika, bytová politika, sociálna politika... (M. Olejár)

 

POZNÁME 3 TYPY POLITIKOV z hľadiska MÚDROSTI:

 

Rakúšan Josef Kirschner - o ľuďoch podľa múdrosti

Bez ohľadu na vek, pohlavie, farbu pleti – delí ľudské tvory z kategórie homo sapiens v princípe len na 3 skupiny:

1/ HLUPÁCI – ktorých je najviac

2/ CHYTRÁCI – ktorých je menej

3/ MÚDRI – ktorých je najmenej

 

Čech Karel Kryl - odporúča zásadne a nikdy politikom v ničom neveriť. Tento známy český pesničkár a zosnulá folková legenda zanechal na margo dôvery v politikov aj nasledovný odkaz: „Politikom sa neverí, politici sa kontrolujú. Verí sa v boha, verí sa v prírodu, verí sa v krásu. Verí sa v myšlienku, v ideu. V politika sa neverí, a kto v neho verí, je idiot.“ (Karel Kryl 1992)

 

Slovák Jozef Banáš - rozdelil dôvtipne politikov na viaceré skupiny. Podľa múdrosti ich začlenil do 3 skupín takto:  

NADPRIEMERNÍ – sa nestrápňujú

PRIEMERNÍ – sa strápňujú po hranice svojich možností

PODPRIEMERNÍ – sa strápňujú za hranice svojich možností (J. Banáš-expolitik, spisovateľ a autor knihy IDIOTI V POLITIKE)

 

FILOZOFI O POLITIKE

    

Veľmi elegantne a pragmaticky v jemnejšej reči (poézie) i drsnejšej vrave (próze) kategorizujú politikov mnohí múdri umelci medzi synmi a dcérami Slovenska. Za všetkých podčiarknem do pozornosti aspoň posolstvo Záborského a Jesenského takto:

 

JONÁŠ ZÁBORSKÝ:

ŽIHADLICE (úryvok)

„Prečo sa ten slovenský ľud, každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie, a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za poslanca, koho im rozkážu, a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

 

JANKO JESENSKÝ:

 • PRED VOĽBAMI:

„Jak sa kolú! Jak sa rýpu!

Lámu hlavy! Tlčú kosti!

Bez svedomia, taktu, vtipu stúpajú do poctivosti!

Letia zdrapy. Letia chlpy. Každá strana zneuctená.

Ako voliť? Národ hlúpy, poctivej už strany nemá.

 

 • DEMOKRATICKÉ VOĽBY:

V tých voľbách demokratických je predsa čosi novô, a to je, že hlas národ má a vyvolený slovo.

Pred dažďom rastú oblaky, pred voľbami zas sľuby, po daždi rastú rýdziky, po voľbách – prázdne huby.

Pri voľbách národ vyberie si stranu milovanú, po voľbách strana milovaná ho odloží – na stranu. A pravda pravdou zostáva pod potmehúdskym slncom: voliči prídu ku urnám a vyvolení – k hrncom.“

VOLTAIRE a CICERO – TOĽKO PRAVDY O ZLODEJSTVE POLITIKOV

Francúzsky revolucionár, rebel a pozoruhodný muž Francois-Marie Arouet, známy viac ako VOLTAIRE, ktorého mnohé postrehy a výroky zostali nesmrteľné, prehlásil k politikom aj toto: V živote stretnete dva druhy ZLODEJOV – obyčajného zlodeja a politika. OBYČAJNÝ ZLODEJ Vám ukradne peniaze, Vašu náprsnú tašku, hodinky, Vášho koňa, atď. Druhým typom zlodeja je POLITICKÝ ZLODEJ. Ten Vás pripraví o Vašu budúcnosť, o Vaše sny, o Vaše znalosti, ukradne vám Váš zárobok, Vaše vzdelanie, Vaše zdravie, zbaví Vás sily a energie, a nakoniec i Vášho úsmevu. 

Veľký rozdiel medzi týmito dvoma druhmi zlodejov spočíva v tom, že OBYČAJNÝ zlodej si vyberie Vás, aby Vás pripravil o to, čo Vám patrí. Zatiaľ čo POLITICKÉHO zlodeja – ktorý Vás pripraví o všetku Vašu životnú perspektívu, si vyberáte Vy sami. Ďalší veľký rozdiel (nie však posledný) medzi nimi je ten, že obyčajný zlodej - je obvykle políciou stíhaný, zatiaľ čo politický zlodej – je obyčajne políciou chránený!

Marcus Tullius Cicero – jeden z najväčších starorímskych vzdelancov, skvelý rečník, filozof  a mudrc patriacich medzi najväčšie mozgy sveta, ktoré mu dala rímska kultúra. Tento plodný autor mnohých významných diel, priniesol aj veľa poučení a lekcií o politikoch.

Cicero – 48 rokov p. n. l. v Starovekom RÍME zaknihoval múdro k prerozdeleniu moci v politike aj toto:

 

 • CHUDOBNÝ = pracuje
 • BOHATÝ = ho využíva
 • VOJAK = chráni obidvoch
 • PLATCA DANE = platí všetkým trom
 • TULÁK = odpočíva za všetkých štyroch
 • OŽRAN = pije za všetkých piatich
 • BANKÁR = okráda všetkých šiestich
 • PRÁVNIK = sa súdi so všetkými siedmymi
 • LEKÁR = zabíja všetkých osem
 • HROBÁR = pochováva všetkých deväť
 • POLITIK = žije zo všetkých desiatich

ZMENILO SA ODVTEDY DOTERAZ NIEČO  ???  !!!   

 

ZÁVERY a ZHRNUTIE

Medzi najúspešnejších učiteľov sveta patrí okrem prírody, knihy, rodiny, života, školy aj história. A tá neustále preukazuje, že DOBRÝCH a múdrych politikov takmer niet, alebo je ich málo ako vzácneho šafránu. Ale ZLÝCH politikov – tých je nesmierne veľa. Aj na Slovensku ich je ako maku! Dobrý politik pre ľudí – je najmä ten, kto vníma svoju prácu ako službu národu a obetu na margo vlasti nie podľa jeho najmilovanejšej akciovej spoločnosti JA (konať len pre seba), ale podľa hodnotovo vyššieho princípu MY (konať pre všetkých).

Trikrát merať, kým raz odstrihnete – je múdre posolstvo našich predkov k ochrane pred akýmkoľvek rizikom. A teda naveky veľmi obozretne a dôsledne zvažovať treba, milý volič, ak pristupuješ k voľbe politika.