30 miliónov eur sa každoročne rozdelí pre tie poľnohospodárske podniky, ktoré sa venujú živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe. „Práve podpora citlivých komodít je ten štartovací bod, od ktorého musíme začať pri oživovaní agropotravinárstva na Slovensku. Slováci majú veľký potenciál viac pestovať práve ovocie, zeleninu, chovať viac oviec či kráv. Sú to presne tie komodity, ktorých podporu sme roky dozadu zanedbávali. Obrovský výpadok v produkcii preto automaticky a veľmi jednoducho okamžite vyplnili dovozové potraviny, a to treba zmeniť," uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho v reakcii na projekt zelenej nafty. Projektom zelená nafta sa pre slovenských poľnohospodárov ponúkajú väčšie možnosti na stabilizáciu tých oblastí výroby, ktorým sa práve aktívni poľnohospodári venujú. Hovoríme napríklad o znižovaní rokmi naakumulovaných dlhov, o stabilizácii výroby a väčšej možnosti na investície. Peniaze pôjdu aj do tých oblastí, ktoré počas posledných rokov pocítili dopady liberalizácie trhu a  zrušenia výrobných kvót na klesajúcich odbytových cenách a veľkej konkurencii dovozových produktov. Rovnako finančné prostriedky poputujú aj do chovov ošípaných, ktoré sa z niekdajších 2,7 mil. kusov znížili na cca. 600 tisíc ks s následkom zníženia 100% sebestačnosti na súčasných 35-40%. Zo živočíšnej výroby sa podporí chov hovädzieho dobytka, hydiny, oviec a kôz či koní. Štát bude po najbližšie tri roky podporovať celkovo 125 komodít. 108 v kategórii špeciálnej rastlinnej výroby a 17 v živočíšnej výrobe. (iH)