Na základe dĺžky pracovného týždňa v jednotlivých krajinách možno porovnať, koľko hodín odpracujú Slováci navyše. Ide o zjednodušené porovnanie. Kalendárny rok sa skracuje o sviatky a víkendy, pracovný rok tak dosahuje len okolo 250 dní. V roku 2017 mal pracovný rok na Slovensku 247 dní. Pri takomto pracovnom roku a 39 hodinovom pracovnom týždni Slovák odpracuje podľa Konfederácie odborových zväzov SR ročne 1 926,6 hodín, čo je však o 485 hodín viac, ako odpracuje Holanďan. Počet hodín je aj nad priemernom EÚ, aj eurozóny. Viac ako 300 hodín v roku odpracuje Slovák aj oproti zamestnancovi v Dánsku. Pokiaľ tieto odpracované hodiny rozrátame na pracovné dni Slováka v dĺžke 8 hodín denne, Slovák odpracuje oproti Holanďanovi takmer o 61 pracovných dní viac v priebehu jedného roka. Ak predpokladáme, že Slovák môže za svoj pracovný život odpracovať až 44 rokov, tak za celý pracovný život, v prepočte na pracovný rok, odpracuje o dva pracovné roky viac ako zamestnanec v Spojenom kráľovstve, Španielsku a Fínsku. V porovnaní s priemerom EÚ odpracuje Slovák za svoj pracovný život o takmer tri pracovné roky viac oproti priemernému zamestnancovi EÚ. V prípade eurozóny odpracuje Slovák za svoj pracovný život takmer o štyri pracovné roky viac oproti priemernému zamestnancovi eurozóny. Slovák odpracuje o viac ako 5 pracovných rokov navyše počas pracovného života ako zamestnanec Švajčiarska, Nemecka a Nórska. Najvýraznejší rozdiel je oproti zamestnancom z Dánska, ktorí odrobia o 7,26 roka menej. Holanďania odpracujú až o takmer 11 rokov menej ako Slovák. Príklady rozvinutých krajín ukazujú, že je možné mať kratší pracovný čas s udržateľnou zamestnanosťou, ale aj zárobkami. (iH)